Poradnia rodzinna

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Henryka we Wrocławiu

Poradnia Rodzinna przy Parafii pw. świętego Henryka we Wrocławiu służy pomocą dzieciom, młodzieży, małżonkom, rodzicom, osobom dorosłym a także osobom samotnym.

Poradnia Rodzinna działa od 2012 roku. Pomoc jest skierowana do mieszkańców Wrocławia.

W poradni można skorzystać z pomocy:

Potrzebujesz rozmowy, przeżywasz trudności? Skontaktuj się z nami. Znajdziemy czas na rozmowę.

Rejestracja do specjalistów:

Zobacz grafik dyżurów w zakładce DYŻURY.

Poradnia rodzinna działa w budynku na plebani i jest czynna od 9 stycznia 2023 r. do 21 grudnia 2023 r., z wyłączeniem świąt państwowych i kościelnych stanowiących dni wolne od pracy oraz 6-7 kwietnia, 2 maja, 8-9 czerwca i szkolnych ferii zimowych od 14 do 24 lutego 2023 r.

Porady udzielane są bezpłatnie!

Poradnia jest współfinansowana przez Gminę Wrocław:www.wroclaw.pl

logo gminy Wrocław

ResponsiveVoice Text To SpeechResponsiveVoice used under Non-Commercial License